15:50 ICT Thứ sáu, 21/01/2022

Chào mừng bạn ghé thăm website của chúng tôi !

Đề án 1816

Kế hoạch 1816 năm 2019

Thứ sáu - 01/12/2017 07:56

       SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BVĐK QUẬN THỐT NỐT                        Độc lập – Tự do – hạnh phúc

                          

           Số:      /KH-BVTN                        Thốt Nốt, ngày 20 tháng 02 năm 2019       

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1816

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT 2019

 

 
 

 

 

 

Thực hiện đề án 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế về việc “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 10/03/2016 giữa Ban Giám Đốc và các phòng chức năng thống nhất “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” năm 2017.

Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt triển khai thực hiện đề án tăng cường Bác sĩ tuyến y tế cơ sở như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh y tế tuyến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh của người dân.

2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Ban Giám Đốc chủ trì cuộc họp mặt: Trưởng phó khoa phòng, đơn vị có bác sĩ điều động đi xã, phường, Trưởng Phòng Y tế, lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng, đơn vị tiếp nhận Bác sĩ về xã phổ biến các công tác cụ thể như sau:

2.1.Trách nhiệm của bác sĩ tăng cường Trạm Y tế:

- Chấp hành sự phân công của Trưởng Trạm Y tế.

- Phụ trách khám chữa bệnh và tham gia thực hiện các trương trình y tế tại trạm.

- Nếu Trạm Y tế xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế  thì tiếp tục củng cố duy trì, nâng chất lượng xã đạt chuẩn.

- Nếu trạm y tế xã chưa đạt chuẩn quốc gia về y tế thì tham gia cùng tập thể trạm, ban ngành đoàn thể địa phương xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Hết thời gian tăng cường, nếu không hoàn thành trách nhiệm (có nhận xét đánh giá của Trạm Y tế, UBND xã(phường) cá nhân Bác sĩ đó sẽ được tiếp tục tăng cường đến khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2.2.Trách nhiệm của UBND phường và Trạm Y tế tiếp nhận Bác sĩ tăng cường:

- Tiếp nhận Bác sĩ tăng cường, quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ yếu phụ trách công tác khám chữa bệnh và tham gia các chương trình y tế.

- Rà soát, bổ sung trang thiết bị y tế tạo điều kiện thuận lợi cho Bác sĩ khám chữa bệnh, thu hút người dân đến khám chữa bệnh.

- Chi trả các chế độ phụ cấp trực, phụ cấp chống dịch (nếu có) và các khoảng tiền thuởng (nếu có) cho Bác sĩ tăng cường như nhân viên của trạm.

- Tiếp nhận bố trí sinh hoạt Đoàn, Đảng nếu Bác sĩ là Đoàn viên, Đảng viên.

- Nhận xét, đánh giá công tác, sau khi hoàn thành thời gian tăng cường.

2.3. Trách nhiện của Bệnh viện:

- Chi trả lương, phụ cấp tiền thưởng cho Bác sĩ trong thời gian tăng cường như mức hiện hưởng.

- Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng cường: Ưu tiên đưa về diện xét nâng lương trước thời hạn, ưu tiên xét cử đi đào tạo sau đại học trong nước và ngoài nước.

- Định kì hàng tháng liên hệ với đơn vị tăng cường, để nắm tình hình công tác của Bác sĩ tăng cường, kịp thời biểu dương trong đơn vị, hoặc chấn chỉnh nếu có sai sót.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Lãnh đạo và Bác sĩ của bệnh viện có Bác sĩ điều động đi xã (phường), Trưởng Phòng Y tế, lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng, đơn vị tiếp nhận Bác sĩ điều động về xã thực hiện theo phân công trách nhiệm đã nêu ở trên.

- Phòng KHTH, phòng TCHCQT có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện về việc cử Bác sĩ tăng cường về xã (phường), tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo về bệnh viện để có chỉ đạo kịp thời.

                                                                                                                                                                                                                                                            GIÁM ĐỐC

                                                                                                                    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bệnh viện Thốt Nốt phục vụ người bệnh như thế nào?

Khá

Tốt

Trung bình

Kém