03:14 ICT Thứ ba, 09/08/2022

Chào mừng bạn ghé thăm website của chúng tôi !

Đề án 1816

Kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2020

Thứ năm - 07/01/2021 08:16

     SỞ Y TẾ TP CẦN THƠCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BVĐK QUẬN THỐT NỐT                   Độc lập – Tự do – hạnh phúc

                      

         Số:      /KH-BVTN                    Thốt Nốt, ngày       tháng 02 năm 2020                      

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1816

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT NĂM 2020

 

 
 

 

 

 

Thực hiện đề án 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế về việc “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 16/01/2020 giữa Ban Giám Đốc và các phòng chức năng thống nhất “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” năm 2020.

Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt triển khai thực hiện đề án 1816 năm 2020 như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong quận và các vùng lân cận

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các TYT phường nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh của người dân.

2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TUYẾN PHƯỜNG

Ban Giám Đốc chủ trì cuộc họp mặt: Trưởng phó khoa phòng, đơn vị có bác sĩ điều động đi phường, Trưởng Phòng Y tế, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận, đơn vị tiếp nhận Bác sĩ về phường phổ biến các công tác cụ thể như sau:

2.1.Trách nhiệm của bác sĩ tăng cường Trạm Y tế:

- Chấp hành sự phân công của Trưởng Trạm Y tế.

- Phụ trách khám chữa bệnh và tham gia thực hiện các chương trình y tế tại trạm.

- Nếu Trạm Y tế phường đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế  thì tiếp tục củng cố duy trì, nâng chất lượng xã đạt chuẩn.

- Nếu trạm y tế phường chưa đạt chuẩn quốc gia về y tế thì tham gia cùng tập thể trạm, ban ngành đoàn thể địa phương xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Hết thời gian tăng cường, nếu không hoàn thành trách nhiệm (có nhận xét đánh giá của Trạm Y tế, UBND phường cá nhân Bác sĩ đó sẽ được tiếp tục tăng cường đến khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2.2.Trách nhiệm của UBND phường và Trạm Y tế tiếp nhận Bác sĩ tăng cường:

- Tiếp nhận Bác sĩ tăng cường, quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ yếu phụ trách công tác khám chữa bệnh và tham gia các chương trình y tế.

- Rà soát, bổ sung trang thiết bị y tế tạo điều kiện thuận lợi cho Bác sĩ khám chữa bệnh, thu hút người dân đến khám chữa bệnh.

- Chi trả các chế độ phụ cấp trực, phụ cấp chống dịch (nếu có) và các khoảng tiền thuởng (nếu có) cho Bác sĩ tăng cường như nhân viên của trạm.

- Tiếp nhận bố trí sinh hoạt Đoàn, Đảng nếu Bác sĩ là Đoàn viên, Đảng viên.

- Nhận xét, đánh giá công tác, sau khi hoàn thành thời gian tăng cường.

2.3. Trách nhiện của Bệnh viện:

- Chi trả lương, phụ cấp tiền thưởng cho Bác sĩ trong thời gian tăng cường như mức hiện hưởng.

- Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng cường: Ưu tiên đưa về diện xét nâng lương trước thời hạn, ưu tiên xét cử đi đào tạo sau đại học trong nước và ngoài nước.

- Định kì hàng tháng liên hệ với đơn vị tăng cường, để nắm tình hình công tác của Bác sĩ tăng cường, kịp thời biểu dương trong đơn vị, hoặc chấn chỉnh nếu có sai sót.

3. ĐỐI VỚI TUYẾN TRÊN:

          - Căn cứ vào tình hình thực tế của các khoa lâm sàng, lập bảng đề nghị hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đến các bệnh viện tuyến trên (theo chuyên khoa).

          - Chuẩn bị nhân sự tiếp đoàn khảo sát của tuyến trên để thống nhất phương hướng chuyên giao kỹ thuật cho bệnh viện.

          - Ký hợp đồng chuyển giao kỹ thuật.

          - Báo cáo kết quả theo yêu cầu của tuyến trên

          - Thanh lý hợp đồng khi đạt yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật và chuyển hồ sơ về Sở Y tế.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Bệnh viện có Bác sĩ điều động đi phường, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận, TYT phường tiếp nhận Bác sĩ điều động thực hiện theo phân công trách nhiệm đã nêu ở trên.

- Phòng KHTH, phòng TCCB-HCQT có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện về việc cử Bác sĩ tăng cường về phường, tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo về bệnh viện để có chỉ đạo kịp thời.

                                                                                                                                                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                                        

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Bệnh viện đa khoa quận thốt Nốt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Tin tức

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHỎNG VÂN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT
THÔNG BÁO TÀI LIỆU THAM KHẢO KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT NĂM 2022
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT NĂM 2022
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ
TỔNG HỢP BÌNH HỒ SƠ BỆNH ÁN CÁC KHOA LÂM SÀNG QUÝ 4 NĂM 2020
Kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2020
Danh sách đề tài NCKH thông qua năm 2020
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020
DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2020
BẢNG GIÁ DICH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN VÀ LỊCH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020

Thăm dò ý kiến

Bệnh viện Thốt Nốt phục vụ người bệnh như thế nào?

Khá

Tốt

Trung bình

Kém