Slogan

Công tác chuyên môn

Báo cáo 9 tháng năm 2015

Khoa cấp cứu tiếp nhận và cấp cứu kịp thời tất cả các trường hợp bệnh nặng được trạm y tế phường và gia đình bệnh nhân chuyển đến

Báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm và kế hoạch quí 4 năm 2016

Báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm và kế hoạch quí 4 năm 2016

Báo cáo hoạt động bệnh viện năm 2016 và phường hướng năm 2017

Cơ sở vật chất của bệnh viện đã được xây dựng mới khá hoàn chỉnh.

Quy định thực hiện qui chế chuyên môn năm 2016 (bổ sung)

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ

Kế hoạch kiểm tra quy chế chuyên môn năm 2019

Về việc kiểm tra thực hiện các quy chế chuyên môn trong bệnh viện

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỒ SƠ BA 2019

Đề nghị khen thưởng các khoa nộp hồ sơ bệnh án cùng lúc với giấy ra viện (với diều kiện lượng bệnh điều trị nội trú đạt chỉ tiêu giao)

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NĂM 2019

 Tất cả các quy trình chuyên môn được giám sát thực hiện phác đồ điều trị thì tất cả các khoa đều thực hiện tốt và các ca bệnh được giám sát đều phục hồi tốt và xuất viện

KẾ HOẠCH CHẤN CHỈNH HỒ SƠ BỆNH ÁN NĂM 2019

Quy định việc thực hiện quy chế chuyên môn của Ban giám đốc bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt.

TỔNG HỢP BÌNH HỒ SƠ BỆNH ÁN CÁC KHOA LÂM SÀNG QUÝ 3 NĂM 2019

Tất cả các khoa đều thực hiện bình bệnh án đúng quy định, vẫn còn một số thiếu sót về hành chánh (khoa Nội), do bệnh vào khoa đông nên nên bác sĩ, điều dưỡng cập nhật bệnh án chưa kịp thời.