Slogan

Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển của bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt

I.SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm tình hình:

       a) Địa điểm trụ sở chính:

       - Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốtnằm trên Quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

       - Điện thoại : 07103.851938 ;

       - Fax: 07103.610611; Email: bvdkthotnot@ytct.gov.vn

       b/. Quá trình thành lập:

       - Năm 1990, Trung tâm y tế huyện Thốt Nốt được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ.UBT, ngày 21 tháng 07 năm 1990 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Hậu Giang;         

       - Năm 2006, Trung tâm Y tế huyện Thốt Nốt được đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa huyện Thốt Nốt theo Quyết định số: 1151/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Địa điểm: số 02, đường Lê Thị Tạo, Thị trấn Thốt Nốt, huyên Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

       - Năm 2009 Bệnh viện Đa khoa huyện Thốt Nốt được đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt. (Đến tháng 08 năm 2009, Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt, trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số: 2400/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ).

      - Tháng 04 năm 2010, Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt dời trụ sở về địa điểm mới: Quốc lộ 91, khu vực Phụng thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

      - Tháng 06 năm 2011 đến nay, Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt được công nhận Bệnh viện hạng II theo Quyết định số: 2180/QĐ-UBND ngày 13 tháng 09 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

       c/. Về cơ cấu tổ chức – Giường bệnh:

        - Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt là đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ tiêu  giường bệnh được giao từ năm 2010 – 2012 là 250 giường; năm 2013 và 2014 là 300 giường; đến nay đơn vị đã có 18 đơn vị khoa, phòng (gồm 04 Phòng chức năng và 14 khoa trực thuộc):

       d/. Về nhân lực và chất lượng cán bộ - Cơ sở vật chất:

       * Nhân lực:

          Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt là đơn vị có định mức sử dụng giường bệnh nội trú, vì vậy công tác điều trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện.

Nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức và hiệu quả hoạt động của cơ quan; đơn vị phải quy hoạch, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực sao cho có hiệu quả nhất để đảm bảo công tác khám chữa bệnh  chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

       *Chất lượng cán bộ:

          - Chất lượng cán bộ ngày được nâng cao, trình độ cán bộ Sau đại học, Đại học cũng được bổ sung theo từng năm.

          Tính từ năm 2010 trình độ cán bộ đạt:

                   + Sau đại học : 25;  Đại học 28;

                   + Cao đẳng     : 01;  Trung học 205;

                   + Sơ học         : 05;  Cán bộ khác 32

Hiện nay chất lượng được nâng lên:

                    + Sau đại học: 30 ;  Đại học: 44

                   + Cao đẳng   : 25 ;  Trung cấp : 223

                   + Sơ cấp        : 03 ;  Cán bộ khác: 24    

       * Cơ sở vật chất:

          - Cơ sở vật chất của Bệnh viện được xây dựng hoàn chỉnh, khang trang, sạch sẽ.

2. Chức năng nhiệm vụ:

          - Thực hiện chức năng nhiệm vụ chính trị của ngành chủ yếu là chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trong toàn quận và các vùng lân cận.

 

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: benhvienthotnot.com.vn