Slogan

Thông tin đấu thầu

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thư mời báo giá ngày 11 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thư mời báo giá ngày 11 tháng 06 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị y tế.

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thư mời báo giá ngày 10/06/2024 của bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Thư mời báo giá may trang phục cho nhân viên y tế bệnh viện năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Yêu cầu gửi báo giá Kiểm định an toàn các thiết bị chụp X-quang và các khu vực đặt thiết bị chụp X-quang