Slogan

Thông tin đấu thầu

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Yêu cầu báo giá cung cấp hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế.

Thư mời báo giá

THƯ MỜI BÁO GIÁ MAY ĐỒ CHUYÊN MÔN

Thư mời báo giá

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỬA CHỮA
Thư mời báo giá

Thư mời báo giá

Thư mời báo giá về biệc mua sắm mực máy photocopy
Thư mời báo giá

Thư mời báo giá

Thư mời báo giá cung cấp bộ lưu điện cho hệ thống máy siêu âm và hệ thống phẩu thuật nội soi
Thư mời báo giá

Thư mời báo giá

Thư mời báo giá vật tư nước
Thư mời báo giá

Thư mời báo giá

Thư mời báo giá xe cứu thương Hiace 2008

Thư mời báo giá

Thư mời báo giá bao nhựa đựng phim X-Quang

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Yêu cầu báo giá cung cấp hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế.