03:17 ICT Thứ ba, 09/08/2022

Chào mừng bạn ghé thăm website của chúng tôi !

Truyền thông giáo dục sức khỏe

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG SỨC KHỎE NĂM 2016

Thứ năm - 08/12/2016 13:55

     SỞ Y TẾ TP.CẦN THƠ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐK THỐT NỐT                        Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc

                       

Số:       /KH-TTGDSK                                         Thốt Nốt, ngày 25 tháng 01 năm 2016                      

 

KẾ HOẠCH

 TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT NĂM 2016

 

Căn cứ quyết định số 1641/QĐ-SYT ngày 17 tháng 07 năm 2013 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe;

 

Căn cứ quyết định số 379/ QĐ-SYT ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Sở Y tế về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016;

 

Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt xây dựng Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2016 như sau:

 

I. MỤC TIÊU:

 

   1.1.Mục tiêu chung:

 

          Tăng cường công tác TT.GDSK trên địa bàn quận, giúp người dân tiếp cận với các thông tin về Y tế thông qua các hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp nhằm nâng cao nhận thức, giúp người dân từ bỏ các hành vi có hại, thực hành những hành vi có lợi cho sức khỏe, góp phần chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

   1.2.Các mục tiêu cụ thể:

 

     *Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe.

 

     Chỉ tiêu cụ thể:

 

-100% có phòng TT.GDSK

-100% có cán bộ chuyên trách công tác TT.GDSK

 

     *Mục tiêu 2: Nâng cao nhận thức, thực hành của người dân trong phòng chống bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

     Chỉ tiêu cụ thể:

          -Các khoa phòng Bệnh viện tổ chức hoạt động truyền thông cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ít nhất 01 lần trong 01 tháng;

 

     *Mục tiêu 3:Tăng cường xã hội hóa, đa dạng hóa các hoạt động TT.GDSK và huy động hiệu quả sự tham gia của cộng đồng.

     Chỉ tiêu cụ thể:

 

          -Có kế hoạch hợp đồng với Trung tâm Y tế Dự phòng triển khai thực hiện hoạt động TT.GDSK tại Bệnh viện.

 

   1.3.Chỉ tiêu:

 

Thực hiện và gởi báo cáo về T4G

 

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

 

   2.1.Các hoạt động thực hiện mục tiêu 1 (Nâng cao năng lực của hệ thống truyền thông giáo dực sức khỏe)

          -Tiếp tục duy trì mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe của đơn vị

          -Mở lớp nâng cao kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ

 

   2.2.Các hoạt động thực hiện mục tiêu 2 (Nâng cao nhận thức, thực hành của người dân trong phòng chống bệnh, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng)

          -Truyền thông trực tiếp: thực hiện qua truyền thông phòng chống dịch, truyền thông tại khoa phòng, họp hội đồng người bệnh.

          -Truyền thông gián tiếp: chủ yếu qua hệ thống loa truyền thanh Bệnh viện.

          -Nội dung truyền thông: Thực hiện theo định hướng của Trung tâm Truyền thông GDSK thành phố hoặc theo tình hình bệnh dịch tại địa phương.

 

   2.3.Các hoạt động thực hiện mục tiêu 3(Tăng cường xã hội hóa, đa dạng hóa các hoạt động TT.GDSK và huy động hiệu quả sự tham gia của cộng đồng)

          -Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các hoạt động TT.GDSK do T4G giao.

          -Phối hợp với TT.YTDP truyền thông phòng chống dịch bệnh.

 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

 

   3.1.Về tổ chức quản lý

 

          -Thường xuyên, kịp thời tham mưu các văn bản chỉ đạo tuyến về công tác truyền thông GDSK;

          -Thực hiện có hiệu quả các hoạt động phối hợp, hợp tác với các cơ quan thông tin đại chúng (Đài truyền thanh);

          -Tăng cường công tác phối hợp các khoa phòng trong lãnh vực TT.GDSK;

          -Tăng cường vai trò và trách nhiệm của tổ TT.GDSK trong việc tổ chức và thực hiện công tác TT.GDSK;

          -Tăng cường hoạt động  kiểm tra, giám sát về tổ chức và hoạt động của  các khoa phòng;

 

   3.2.Về chuyên môn, nghiệp vụ

          -Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực, cập nhật các kiến thức mới về TT.GDSK cho cán bộ khoa, phòng;

          -Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, kết hợp giữa truyền thông trực tiếp, gián tiếp, vận động mọi người cùng tham gia;

          -Tăng cường các hoạt động truyền thông của các chương trình mục tiêu quốc gia đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung;

          -Đẩy mạnh hoạt động TT.GDSK tại các khoa, phòng;

 

3.3.Về nguồn lực

 

          -Phát huy triệt để nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có;

          -Mời gọi các đơn vị, công ty hỗ trợ, quảng cáo trên góc GDSK, áp phích đế góp phần cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ của Bệnh viện ngày càng tiến bộ hơn;

 

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:                                                         

                                                      

          -Xây dựng kế hoạch của Bệnh viện về lãnh vực truyền thông;

          -Kết hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng để triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đền lãnh vực TT.GDSK;

          -Kết hợp với các khoa, phòng để thực hiện TT.GDSK cho người bệnh và thân nhân người bệnh;

          -Gửi Trung tâm TT.GDSK để cùng theo dõi, phối hợp trong triển khai thực hiện;

 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

 

          Kinh phí hoạt động thường xuyên của Bệnh viện.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                          GIÁM ĐỐC

-Ban Giám đốc

-Phòng điều dưỡng

-Tổ TT.GDSK

-Mạng lưới TT.GDSK khoa,phòng

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: benhvienthotnot.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết

Những tin mới hơn

 

Đăng nhập thành viên

Tin tức

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHỎNG VÂN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT
THÔNG BÁO TÀI LIỆU THAM KHẢO KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT NĂM 2022
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT NĂM 2022
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ
TỔNG HỢP BÌNH HỒ SƠ BỆNH ÁN CÁC KHOA LÂM SÀNG QUÝ 4 NĂM 2020
Kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2020
Danh sách đề tài NCKH thông qua năm 2020
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020
DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2020
BẢNG GIÁ DICH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN VÀ LỊCH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020

Thăm dò ý kiến

Bệnh viện Thốt Nốt phục vụ người bệnh như thế nào?

Khá

Tốt

Trung bình

Kém