Slogan

Thông tin đấu thầu

YÊU CẦU BÁO GIÁ
[ Cập nhật vào ngày (16/11/2023) ]

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ sửa trang thiết bị y tế.


Yêu cầu báo giá số 633/YCBG-BVTN, ngày 16/11/2023 của Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt về việc gửi báo giá cung cấp dịch vụ sửa trang thiết bị y tế. 
Tập tin đính kèm

Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt