Slogan

Thông tin đấu thầu

THƯ MỜI BÁO GIÁ
[ Cập nhật vào ngày (16/05/2024) ]

Thư mời báo giá may trang phục cho nhân viên y tế bệnh viện năm 2024


Thư mời báo giá ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt, về việc may trang phục cho nhân viên y tế bệnh viện năm 2024.
Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt