Slogan

Thông tin đấu thầu

YÊU CẦU BÁO GIÁ
[ Cập nhật vào ngày (11/06/2024) ]

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị y tế.


Yêu cầu báo giá số 318/YCBG-BVTN ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt, về việc cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị y tế. 
Tập tin đính kèm

Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt