Slogan

Đề án 1816

Kế hoạch chỉ đạo tuyến
[ Cập nhật vào ngày (06/08/2022) ]

Thực hiện đề án 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế về việc “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh"


KẾ HOẠCH ĐỀ ÁN 1816

(BVĐK quận Thốt Nốt chuyển giao kỹ thuật cho tuyến phường)

Thực hiện đề án 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế về việc “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”

Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt chuyển giao kỹ thuật cho tuyến phường:

 

STT

Hình thức chuyển giao

Số CB được cử đi luân phiên

Kỹ thuật chuyển giao

Trạm y tế phường tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao

1

 Triển khai kỹ thuật

1. BS Đỗ Thị Lệ Nhu

2. BS Phạm Minh Truyền

3 BS Phạm Hoàng Chánh

4. BS Lê Văn Phước

5. BS Nguyễn Văn Cường

1.  Hồi sức sơ sinh tại phòng sanh

2.  Kỹ thuật chọc hút dịch màng phổi

3.  Kỹ thuật nắn trật khớp vai

4.  Kỹ thuật rửa dạ dày

5.  Xử trí vết thương phần mềm

9 TYT (Thốt Nốt, Tân Lộc, Trung Kiên, Tân Hưng, Thới Thuận, Thuận Hưng, Thuận An, Trung Nhứt, Thạnh Hòa)

2

Tập huấn

Các khoa lâm sàng bệnh viện

1. Đo điện tim

2. Cấp cứu ngoại

3. Siêu âm

9 TYT (Thốt Nốt, Tân Lộc, Trung Kiên, Tân Hưng, Thới Thuận, Thuận Hưng, Thuận An, Trung Nhứt, Thạnh Hòa)

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
Quản trị Theo  Bệnh viện đa khoa quận thốt Nốt